Soal Online UAS / UKK PAI Kelas 3 SD Semester 2

Berikut ini adalah Soal Online UAS / UKK PAI Kelas 3 SD Semester 2

Welcome to your Soal Online UAS / UKK PAI Kelas 3 SD Semester 2

1. Sebelum membaca al-qur’an, kita harus suci dari ….
2. Al-qur’an adalah kitab suci umat ….
3. Bacaan ta’awudz berbunyi ….
4. Allah itu adalah Dzat yang maha sempurna maka Allah ….
5. Allah mempunyai sifat mustahil berjumlah ….
6. Sifat mustahil adam artinya adalah ….
7. Allah adalah Tuhan yang maha kuasa maka Allah ….
8. Allah tidak mempunyai sifat Mumasalatu lil hawadisi yang artinya adalah ….
9. Sifat yang tidak mungkin dimiliki Allah SWT dinamakan sifat ….
10. Contoh perbuatan yang menunjukan cinta terhadap lingkungan adalah ….
11. Terhadap teman kita harus bersifat ….
12. Jika ada teman yang membutuhkan bantuan maka kita harus ….
13. Sesama umat islam harus saling membantu, karena umat islam adalah ….
14. Berikut ini adalah contoh sifat terpuji terhadap teman, kecuali ….
15. Jika kita mempunyai hewan peliharaan maka kita harus ….
16. Contoh perilaku yang buruk terhadap binatang adalah ….
17. Berikut ini adalah sifat-sifat mulia yang diajarkan dalam agama islam, kecuali ….
18. Arti man jadda wa jadda adalah ….
19. Umat islam diwajibkan solat wajib sehari semalam sebanyak ….
20. Berikut ini yang bukan temasuk solat fardu adalah ….
21. Solat fardu jika tidak dikerjakan akan mendapatkan ….
22. Solat yang dikerjakan pada tengah hari adalah ….
23. Gerakan solat yang paling akhir adalah ….
24. Solat yang memiliki jumlah 2 rokaat adalah solat ….
25. Solat dzuhur dan ashar memilki jumlah rokaat sebanyak ….