Pengertian Dan Tujuan Akidah

Pengertian Dan Tujuan Akidah.  Akidah ialah Ilmu pengetahuan dalam memahami perkara-perkara yang berkaitan keyakinan terhadap Allah swt dan sifat-sifat kesempurnaanNya.
 
Akidah yang benar ialah iktikad yang berdasarkan pada al-Quran dan As-Sunnah. Umat Islam wajib mempelajari dan mendalami ilmu iktikad semoga sanggup menghindari perkara-perkara yang membawa kepada penyelewengan iktikad kepada Allah SWT.

 Akidah ialah Ilmu pengetahuan dalam memahami masalah Pengertian Dan Tujuan Akidah
Pengertian Dan Tujuan Akidah

Pengertian Akidah

Pengertian AQidah dari segi bahasa berarti iman ataupun pegangan yang berpengaruh atau satu keyakinan

Pengertian AQidah Akidah berdasarkan istilah ialah kepercayaan yang niscaya dan keputusan yang muktamat tidak bercampur dengan syak atau keraguan pada seseorang yang berakidah sama ada iktikad yang betul atau sebaliknya

Pengertian AQidah Islam ialah kepercayaan dan keyakinan terhadap Allah dengan menyakini ihwal :
 1. Iman kepada Allah
 2. Iman Kepada Malaikat
 3. Iman Kepada Kitab-Kitab
 4. Iman Kepada Rasul-Rasul
 5. Iman Kepada hari Akhirat
 6. Iman Kepada Qadar Baik Dan Buruk

Tujuan Mempelajari Akidah Islam

 1. Untuk mengetahui petunjuk hidup yang benar dan sanggup membedakan mana yang benar dan mana yang salah sehingga hidup untuk mencari keridhaan Allah SWT.
 2. Untuk menghindarkan diri dari dampak kehidupan yang sesat atau jauh dari petunjuk hidup yang benar.
 3. Dapat Meningkatkan ibadah kepada Allah
 4. Dapat Membersihkan nalar dan pikiran untuk ketenangan jiwa
 5. Dapat mengikuti para rasul akan tujuan dan perbuatannya.
 6. Dapat bederma baik hanya semata-maya karna ALLAH SWT
 7. Dapat Ikhlas Dan Selalu menegakkan agamanya serta memperkuat tiang penyanggahnya.
 8. Mengharapkan kebahagiaan dunia dan akhirat.

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.” (Al Hujurat 15)

Nabi Muhammad Bersabda: “Orang Mukmin yang berpengaruh itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Dan pada masing-masing terdapat kebaikan. Bersemangatlah terhadap sesuatu yang mempunyai kegunaan bagimu serta mohonlah proteksi dari Allah dan jangan lemah. Jika engkau ditimpa sesuatu, maka janganlah engkau katakan: Seandainya saya kerjakan begini dan begitu. Akan tetapi katakanlah: Itu takdir Allah dan apa yang Dia kehendaki Dia lakukan. Sesungguhnya mengandai-andai itu membuka perbuatan setan.” (Muslim)

Pengertian Dan Tujuan Akidah. islam selalu menganjurkan untuk selalu meyakini dan mengimani apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Alquran Dan Sesungguhnya orang yang mengikuti sebuah jalan kehidupan yang penuh kesesatan ialah karna kurangnya pemahaman ihwal Akidah.